samtal2

Samtal

Lisen har lång erfarenhet av att möta människor i kris och utsatta livssammanhang. Hon är legitimerad psykolog med vidareutbildning i systemiska och kognitiva förhållningssätt. Samtalen sker med individer, par eller familjer.

Att gå i terapi är en möjlighet att få hjälp med det som man inte riktigt känner att man klarar på egen hand.

De systemiska tanken är vetskapen om att människan har en unik förmåga att påverka och förändra sitt livssammanhang. Vi utvecklas i mötet med andra och våra livssammanhang påverkar hur vi tänker och känner.

Så här funkar det

Psykologsamtal kan låta dramatiskt och komplicerat. Men egentligen är det inte mer komplicerat att vi träffas i Lisens samtalsrum på Mellangatan i Visby och pratar. Genom sin långa erfarenhet av att möta människor i krissituationer och utsatta livssituationer har Lisen en fantastiskt förmåga att hjälpa till med det du, eller ni, inte känner att ni riktigt klarar av på egen hand.

Intresserad

Kontakta oss så berättar vi mer!