1513334797_kulturresan

Kulturresan – en positivare företagskultur

En organisation består både av en företagsstruktur och en företagskultur. Båda kompletterar varandra. Strukturen handlar om regler och rutiner, kronor och effektivitet. Den är lätt att få syn på. Samtidigt genomsyras alltid en arbetsplats av en kultur som är svårare att sätta fingret på. Kulturen handlar om hur det är att vara på arbetsplatsen, hur det känns att komma dit. Vad som sitter i väggarna, hur man samarbetar och hur väl man känner varandra. I ett företag med god arbetsplatskultur finns det tillit mellan medarbetarna och man är inte rädd för misstag. Kreativiteten får näring och både arbetsgruppen och individen utvecklas.

Vi vill bli guider på er kulturresa!

Arbetsplatskultur är något levande som alltid kan utvecklas. Vi har lång erfarenhet av att arrangera spännande upplevelser och kreativa övningar som ger arbetsgruppen nya gemensamma upplevelser som bygger samhörighet. Tillsammans fokuserar vi på att lyfta fram styrkorna och på att göra mer av det som fungerar väl, än att leta fel och syndabockar.

Så här funkar det

Vi gör tillsammans med er upp hur ni vill utveckla er arbetsplatskultur.
I utvecklingsarbetet fokuserar vi styrkor och lyfter fram goda exempel. Som stöd i arbetsprocessen använder vi kreativa övningar och spännande upplevelser som lockar fram det bästa ur arbetsgruppen.

Intresserad

Kontakta oss så berättar vi mer!