lisen-toppbild

Nätverk

Vi är som litet företag beroende av att ha bra nätverk för att kunna samarbeta och utvecklas. En allt viktigare del av vårt arbete sker i nätverk och att hjälpa till vid uppbyggande av nätverk.

Vi har aktivt medverkat till och byggt upp ett antal nätverk som syftar till att sprida systemiska tankar och arbetssätt. Detta arbete sker i nära samarbete med Leif Josefsson på Leander Protect AB. Nätverken och de tjänster vi erbjuder för att underlätta nätverkande hittar du på networkplace.eu