handslag

Appreciative Inquiry – Bejakande undersökning

En gammal sanning är att det vi talar om växer, att det vi fokuserar på blir till vår verklighet. I varje organisation, företag eller grupp finns alltid något som fungerar. Vad händer om vi, utan att förneka problemen, funderar på vad vi vill ha mer av snarare än vad vi vill ta bort? Det är mer framgångsrikt att lära av goda exempel och göra mer av det man är bra på när man vill utveckla en verksamhet, snarare än att leta efter problem, analysera dess orsaker, och utveckla ett språk som befäster det man vill ha mindre av – problem.

Därför handlar Appreciative Inquiry om att sätta igång en bejakande undersökning; utforskande samtal som fokuserar det som fungerar och man är stolt över. Samtal där man letar efter konkreta exempel och analyserar vad som möjliggör att man lyckas. Detta skapar energi och kreativitet som i nästa steg används när man med de goda erfarenheterna som grundläggande byggstenar gemensamt skapar en vision av den önskade framtiden. Avslutningsvis görs en”backcasting”, genom att stanna kvar i visionens framtid och tänka tillbaka på vilka första steg man tog i utvecklingsarbetet. För att nå visionen görs en handlingsplan som bygger på steg som är förankrade och som man med tillförsikt vet att man kan ta.

Så här funkar det

Vi leder er i en samtalsform som går igenom fyra faser. Vi identifierar vad som är välfungerande i er organisation, utan att blunda för de existerande problemen och leder er genom en förstärkning av de positiva delarna mot en rimlig framtidsvision.

Intresserad

Kontakta oss så berättar vi mer!