generationsskifte

Generationsskifte

Generationsskiften är ofta en omfattande och känslofylld process. Det gäller att bena ut hur generationers livsverk skall förvaltas och drivas framöver. Vilka familjemedlemmar ska vara involverade – hur ska de andra bli kompenserade? Den äldre generationen måste samtidigt planera för sitt nya liv.
Då kan ett utomstående samtalsstöd göra stor skillnad. Det svåra är ofta att samlas och gemensamt börja prata om skiftet.

Målet med våra familjesamtal är att få igång skiftesprocessen. Genom samtal där alla får komma till tals och så småningom blir delaktiga i besluten som fattas. Samtalen bidrar också till att fördjupa familjerelationerna samtidigt som företagets intressen tas tillvara.

Vi har under flera år arbetat med anpassade upplägg för varje kund, allt ifrån en enda dag till en process som sträcker sig över en längre tid.

Så här funkar det

Nyckeln vid komplexa processer som generationsskiften är samtal. Vi leder er på vägen genom dessa samtal. Alla får komma till tals och alla blir lyssnade på. Vi anpassar oss och kan träffas där ni känner er bekväma. Vi kan ses hos oss i Visby eller så kommer vi ut till er. Vi anpassar upplägg och längd efter era önskemål och förutsättningar.

Intresserad

Kontakta oss så berättar vi mer!