1513334795_lisen-sven

Så här arbetar vi

Vi lever i en föränderlig värld och det är viktigt att se till helheten i organisationen och kommunikationen mellan människor.

Grunderna i våra värderingar och vårt sätt att arbeta ligger i ett systemiskt förhållningssätt som fokuserar på helheten och koncentreras på det som är fungerande, samtidigt som drömmar om framtiden har en central roll.

Genom att uttrycka drömmar och visioner påverkar man nuet. Har man sedan samma eller liknande drömmar kan inget hindra en önskad utveckling!