lisen-toppbild

Forskning

"Keep the conversation going" 

Lisen Kebbe, PhD

"Keep the conversation going" är titeln på min avhandling som jag la fram vid University of Bedfordshire i London den 15 december 2011. Bilden visar firandet efter disputationen; på min högra sida står Professor Ann Cunliffe från Anderson School of Management i New Mexico och längst till vänster Dr Tresa Andrews, lead consultant clinical psychologist vid NHS London, mina examinatorer, i mitten bredvid mig Professor Ravi Kohli min handledare från universitetet.

’Keep the Conversation Going’ anspelar på det behov familjer har av att prata med varandra under ägarskiftesprocessen i familjeföretag. Mitt aktionsforskningsprojekt följer dialogen under olika skeden och i olika konstellationer i en familj under de tre och ett halvt år som jag följde och processledde deras skiftessamtal.

Handledningen har gällt samtal som varit såväl familje- som företagsrelaterade. Som jag ser det är skiftesprocessen en möjlighet för den utökade familjen att komma samman och prata om såväl företagets som familjens historia, nuläge och framtida behov. Generationsskiftet skapar en möjlighet att fördjupa familjerelationerna och samtidigt stärka företaget. Under processen kan man ha stor nytta av en processledare utifrån, inte minst för att starta upp processen.

I den avslutande delen av min avhandling beskrivs en ide’ om att jobba med konsultation till företagarfamiljer på ett nytt sätt, något jag kallar ’tredje vägen’. Tredje vägens konsulttjänster handlar om att kombinera processledning med juridisk och ekonomisk kompetens; om att bilda multiprofessionella team. Allt för att kunna stödja familjerna i att hitta sina unika lösningar där alla familjemedlemmar känner sig delaktiga.

I vårt konsultföretag erbjuder vi process stöd till familjeföretag inför och under generationsskiften. Samtidigt håller vi på att bygga upp en samverkan med juridiska och ekonomiska konsulter för att i framtiden kunna serva familjeföretagen på ett ännu bättre sätt.